Selectie-informatie seizoen 2017-2018 O17-selectie

Afgelopen week is er veel meer bekend geworden over de selectieprocedure van de O17-selectie voor het komende seizoen. Lees hieronder de informatie. 

Hoeveelheid teams:
Er komen drie O17-selectieteams, de O17-1, O17-2 en O17-3. Alle drie de teams krijgen, in tegenstelling tot dit jaar (waar de O17-3 en O17-5 samen de titel schaduwselectie hadden), een volledige selectiestatus. In de praktijk houdt dit simpel in dat deze teams 2x in de week gaan trainen, maar ook moeten voldoen aan de regels die Delta stelt aan selectieteams en selectiespelers. Deze zijn ruim bekend.

De trainers:
De O17-1 trainers blijven. Bij de O17-2 blijft alleen hoofdtrainer Paulus, hij gaat op zoek naar een nieuwe assistent. Trainer Andrew gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging in de jongere jeugd, om meer te kunnen leren. De huidige O17-5 staf schuift mee door naar de O17-3. Stabiliteit dus in de O17.

De selectieindelingen:
De club zal eind mei de indeling bekend maken van de O17-3-veld spelersgroep. De O17-3 spelersgroep zal dan in ieder geval voor de start van het nieuwe seizoen vast staan. De O17-1 en O17-2 zullen als één spelersgroep gaan starten in de voorbereiding. Daarna zal, conform het Delta beleid, twee teams geformeerd worden. Dus, in mei worden er 15 O17-3 spelers gepresenteerd en 30 O171/2 spelers. Er komen dus 45 spelers in de selectie. Uit hoeveel spelers de O17-1 en O17-2 zal gaan is nog niet bekend, maar de verwachting is dat er 14 spelers in de O17-1 komen en 16 in de O17-2, waarbij wekelijks spelers gaan meetrainen vanuit de O17-2 op de wedstrijdgerichte training (de 2e training van de week) en er zaterdags twee groepen van 15 ontstaan.

Dat de O17-1 en 2 niet meteen splitsen is ook noodzakelijk. De O17-1 trainers hebben nog geen goed beeld van de beschikbare spelers en willen daarom dit goed in kaart hebben voordat ze de keuzes gaan maken. Tijdens het seizoen zullen wisselingen mogelijk zijn tussen de drie teams, dit zal gaan op basis van ontwikkeling. Spelers die goed presteren kunnen stappen vooruit zetten naar een hoger team, spelers die moeite hebben kunnen terug gaan om daar zich optimaal door te ontwikkelen. Meetrainen en meespelen met andere teams zal een vaste prik zijn, maar tevens zal de club zijn best doen ook voor stabiliteit te zorgen. Immers, naast kwaliteit, ontwikkeling en resultaat wil de club ook zorgen voor teamgevoel en bovenal: ontwikkeling van alle spelers in de selectie. Jeugdvoetbal staat in het teken van ontwikkeling.

Trainer Paulus: “Ik sta vol achter de O17-1 trainers als het aankomt op primaire dingen als het kiezen van de beste spelers. Hun voetbalvisie spreekt me erg aan, we kennen elkaar amper maar het lijkt dat beide visies over het spelletje naadloos op elkaar aansluiten. Dat hoort ook zo, dat is wat voetbal maakt tot de sport die het is: de beste gaan naar de O17-1. En eerlijk gezegd.. ‘de beste’ kan simpelweg veranderen in een jaar. Als wij, als O17-2 staf de taak goed doen, moet onze nieuwe spelersgroep zorgen voor een constante druk op de O17-1 trainersgroep. Maar dat telt niet in alles… opleiding staat in het teken van de S1, niet in het teken van de O17-1. Ik hoop op een positieve insteek, op veel kansen voor spelers… met een basis van 14 O17-1 spelers, en waar er wekelijks eentje mee mag van ons om te ruiken. De taak van de O17-1 trainers is het maximale resultaat te bereiken, en ontwikkeling. Mijn taak wordt om vooral dat laatste te doen: een goede groep voor hun af te leveren. Ik sta voor die O17-2, ik wil dat ik een goede en vooral vaste groep heb die meer heeft dan de ambitie voor O17-1. Daarnaast wil ik een goede samenwerking met de O17-3, als je een selectie bent, dan ga je ook uit van de belangen van alle drie de teams. Dat is Delta.”

Verhouding 1e en 2e jaars:
In het meest ideale plaatje gaat de club voor een 50-50% verhouding van 1e en 2e jaars in de volledige selectie. Maar met 4 O17 (schaduw) selectieteams die spelers leveren en slechts 1 O15 selectieteam is dat wel een hele ambitieuze doelstelling. Zeker ook aangezien de O15-1 zeker 3 spelers zal verliezen (stoppen, niet selectie of vertrek).

De verwachting is dat de O17-1 vooral uit 2e jaars spelers zal bestaan, al staat de deur volledig open voor 1e jaars spelers die zich erin kunnen knokken. De O17-2 zal bestaan uit een mix, waarbij 1e jaars de voorkeur krijgen als ze zich positioneel en technisch kunnen meten aan een 2e jaars,

Ook de O17-3 zal een mixteam zijn, bestaande uit 1e en 2e jaars spelers.

Procedure:
In de komende twee weken (as maandag, as donderdag en de maandag erop) trainen de huidige O17-1 en O17-2 spelers samen olv de O17-1 trainers. In overleg met de huidige trainersstaf van de teams ‘die gaan leveren aan de nieuwe selectie’, wordt de eerste splitsing gemaakt O17-3 of O171/2 combi. De O15-1 staf zal een belangrijke rol spelen in dit proces, als het gaat om de eerste jaars. Maar alle trainers zitten aan tafel. Beide groepen zullen in juni nog wat trainingen hebben om elkaar te leren kennen. De volledige O17-1/2 groep traint dan samen, de O17-3 traint apart. In augustus, na  de voorbereiding, zal de O171 en O17-2 gesplitst worden.

Beleid:
In principe begint iedereen straks op nul, dat wil zeggen: de groep die de top 30 haalt begint op 0. De splitsing wordt gemaakt conform het beleid: op de ontwikkeling en het spel van een speler in het hele seizoen. Er is geen selectieprocedure meer. In theorie kunnen spelers die nu uitkomen voor de O17-1 en O17-2 het komende seizoen in een lager selectieteam spelen. Er is immers een nieuwe concurrentie. Naast kwaliteit speelt positie hierbij een rol. Je kan wel de 30 beste voetballers in de O171-O172 groep zetten, maar je moet er positioneel ook twee teams van kunnen maken. De in augustus zijnde splitsing tussen O17-1 en 2 is wel er een van een ‘we starten op 0′ moment.

Spelers van buitenaf:
Het kan zijn dat Delta spelers aanvaard die zichzelf aanmelden van buiten de vereniging. Delta kent een ledenstop, maar het technisch kader mag spelers van meerwaarde met toestemming van het Dagelijks Bestuur toegang verlenen tot de selectie. Dit zullen dan spelers zijn met een grote meerwaarde. Voor 2e jaars houdt dit momenteel in dat zij alleen aangenomen worden voor een O17-1 plek, voor 1e jaars geldt het hoogste 1e jaars team: de O17-2. Eigen spelers gaan echter voor, dit betreft dus absolute plus spelers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

FC Delta Sports'95 O17-2 selectie Frontier Theme